Fler nekas a-kassa

I Kalmar län ökar nu antalet deltidsarbetslösa som nekats a-kassa sedan de inte sökt eller tagit anvisade heltidsjobb. Eva Flyckt på länsarbetsnämnden säger att arbetsförmedlingarna nu blvivit tydligare att ifrågasätta ersättningsrätten för de som inte söker anvisade jobben.