Kronoberg

Gift i marken bör saneras

Marken i Kronobergs län är full av giftiga rester från olika industrier. Framför allt finns det höga halter av gifter i marken runt gamla de gamla glasbruken. På många håll är läget så akut att något måste göras snabbt. Det visar den sammanställning som länsstyrelsen har skickat till Naturvårdsverket.

– Man har använt farliga kemikalier med bly och arsenik och det här finns i marken och i grundvattnet och i sjöar, säger Leif Karlsson på Länsstyrelsen Kronoberg.

På länsstyrelsens lista över de mest förorenade områdena i länet ligger Lessebo sågverk i topp, följt av 13 glasbruk. På sju glasbrukstomter bedöms problemen som akuta.

Skador på nervsystemet
För barn som gräver i marken och får jord i munnen är riskerna stora. I värsta fall kan det leda till skador på nervsystemet. I väntan på sanering har man satt upp varningskyltar och i något fall stängsel.

Men det är inte bara glasbruken utan även annan industri som lämnat ett arv efter sig av arsenik, bly, dioxin och klorväten för att nämna några av de ämnen som ligger tonvis i marken, eller har läckt ut i grundvattnet.

Kostar 300-400 miljoner
Leif Karlsson på länsstyrelsen hoppas att de mest prioriterade 27 områdena som nu ligger på listan ska vara färdigsanerade inom tio till femton år. Mellan 300 och 400 miljoner tror han att det kommer att kosta.

– Man har i okunskap hanterat kemikalier på felt sätt, de här gamla synderna. Idag går det inte till på det här sättet, säger Leif Karlsson

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se