Färre elever på lägerskola

Färre ungdomar i Göteborg kommer i framtiden att få träffa jämnåriga från andra nordiska länder.

Tidigare har fyra högstadieklasser per år fått åka på lägerskola tillsammans med ungdomar från Göteborgs vänorter Bergen, Åbo och Århus.

Men nu ska pengarna för utbytet komma från stadsdelarna istället för centralt håll, och då menar skolcheferna att projektet måste göras om och krympa.

– Vi som har jobbat med den här verksamheten är bekymrade och beklagar att elever och lärare inte får ta del av det här längre. Vi vet att det har varit väldigt uppskattat.

Men skolcheferna i Göteborg ser problem med lägerskolorna. Det är för dålig spridning på eleverna som åker dit, eftersom det är klasser från samma stadsdelar som ansökt år efter år. Dessutom har själva arrangemangen inte varit tillräckligt tydliga när det gäller kvaliteten på och syftet med undervisningen. Så nu blir det ingen lägerskola i Göteborg, däremot kommer man fortsätta skicka iväg elever till Bergen och Åbo. Men lika många blir det inte, säger Bo Nicklasson som är skolchef i Frölunda.

– Det blir upp till varje stadsdel att besluta om hur många man vill skicka. Vi har sagt att det ska vara minst 20 elever från Göteborg, så får vi se hur många det blir i slutändan. Det är en stor skillnad mot de 100 elever som har fått åka tidigare, men nu blir det en spännande blandning av personer från hela Göteborg.

Hur stadsdelarna ska välja ut vilka elever som ska få åka på lägerskolorna i Norge och Finland är inte klart, men Bo Nicklasson vet hur man vill att det ska gå till i Frölunda.

– Min tanke är att vi ska belöna elever som utfört någonting för skolan och för sina kamrater.

Eric Öbo
eric.öbo@sr.se