Falkenberg

Vill ha bredare hissar i husen

Tolv år har det tagit innan Falkenbergs kommun tar upp en förfrågan som man fått från ambulanssjukvården, primärvården och en begravningsbyrå om större hissar.

Det som önskas är hissar som får plats med en bår. Det skulle ta bort ett både tungt och besvärligt arbetsmoment. 

Nu ska ärendet behandlas av bygglovsnämnden i Falkenberg, efter att frågan åter väckts till liv.

Men vad hände egentligen med den ursprungliga skrivelsen som Frank Claesson vid Falkenbergs begravningsbyrå var med om att lämna in till kommunen, 1997.

– Den kom tydligen inte till behandling då, och den föll mig ur minnet efter något år så jag stötte inte på den förrän jag ville uppmärksamma detta igen och lämnade in den för några månader sen.

Ulla Rickardsson är ordförande för bygglovsnämnden i Falkenberg, men var det inte 1997. 

– Vi kan alltså inte hitta någon riktig förklaring varför detta ärende inte blev svarat på 1997. Det är pinsamt att en skrivning inte blir besvarad, säger Ulla Rickardsson.

Nu, tolv år senare kommer frågan upp på bygglovsnämndens bord. Vad som önskas är hissar som är två och en halv meter långa så att en bår går in i dem. Idag är det sällan så, och det innebär svårigheter för alla som behöver få ut en bår ur ett sådant hus.

– Vi får ju ta oss runt i trapperna ner, ibland är vissa trappräcken lite trånga så vi får lyfta över dem. Är det fyra våningar så är det tungt innan vi kommer ner. Det är inte bra för rygg och axlar och det känns inte värdigt att göra så, säger Frank Claesson.

Frank Claesson vid Falkenbergs begravningsbyrå har förståelse för att det är svårt, ibland omöjligt att få in tillräckligt stora hissar i de hus som finns idag. Det han vill är att kravet ställs på all nybyggnation. Idag säger Boverkets norm att hissar ska vara 2 meter långa. En halv meter kortare än vad Frank Claesson vill ha alltså.

Vad tänker Ulla Rickardsson om det?

– Skiljer det på en halvmeter så visst kan man påpeka det för byggarna. Höghus börjar ju bli populärt även i små städer så jag tycker vi ska lyssna på de här sakägarna.