Censur efter stämningshot från fiskeföretagare

Den socialdemokratiske bloggaren Björn Sundin i Örebro har valt att ett efter hot om stämning från fiskeföretagaren Coco Belfrage, som Medierna berättat om.
Coco Belfrage har reagerat starkt på en artikel i tidningen Filter, där journalisten Fredrik Laurin anklagar honom för rovfiske. Filter fick i det sammanhanget höra att ifall artikeln publicerades på nätet, så skulle han överväga juridiska åtgärder, inte bara i Sverige, utan även i andra länder, underförstått då länder med mindre liberal förtalslagstiftning.
När sedan Björn Sundin återgav uppgifter ur Filters artikel fick han mejl från Coco Belfrage:
“Jag får därför meddela att om du inte senast på onsdag denna vecka har tagit bort inlägget från din blogg (och de övriga servrar där det kan ha lagrats) så måste jag, för att försvara mitt namn och min heder, överväga att vidta rättsliga åtgärder.”
Björn Sundin beslöt då att stryka alla direkta uppgifter om Coco Belfrage i sin artikel och ersätta dem med ”Xxxxxx”. Därmed har han – som han själv skriver – givit vika för hot. Men samtidigt kan man fråga sig om Coco Belfrage vunnit något på sitt agerande. Man kan väl konstatera att det censurerade inlägget snarare får den som läser det att undra vad det rör sig om och ökar misstänksamheten mot fiskeföretagaren.

Lars Truedson