Kronoberg

Arbetslösheten fortsätter att öka

Uppdaterad kl 12.00

Antalet varsel i Kronobergs län är betydligt lägre än förra hösten, men arbetslösheten fortsätter öka. Det visar ny statistik från arbetsförmedlingen.

7 677 personer var under oktober inskrivna som arbetslösa vid arbetsförmedlingen i Kronoberg eller sysselsatta någon arbetsmarkandsåtgärd. I procent motsvarar det 6,7 procent av det man kallar den arbetförsa befolkningen mellan 16 och 64 år.

Samma siffror för ett år sedan var knappt 3 900, nästan en fördubbling alltså.

Peter Andersson på arbetsförmedlningen säger i en kommentar till de här siffrorna att försämringen på arbetsmarknaden väntas fortsätta en bra bit in på nästa år men att det kommer att gå i en långsammare takt.

Samtidigt som ökningen i antalet arbetslösa planar ut så är antalet varsel betydligt färre jämfört med för ett år sen. Under den senaste månaden varslades 132 personer om uppsägning, knappt en femtedel så många som under oktober förra året.

Men det är inte bara negativa signaler i arbetsförmedlingens statistik. Under oktober fick drygt 700 personer som var inskrivna vid arbetsförmedlningen någon form av jobb.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se