Vård och omsorg

Mer Tamiflu på Tjörn efter dödsfall

Primärvården på Tjörn går emot Socialstyrelsen och blir generösare med förebyggande behandling med Tamiflu.

Orsaken är dödsfallet i svininfluensa nyligen.

Vårdpersonalen kommer också att testa fler för svininfluensa. De ska även vara extra noga med personer som besöker vårdcentralerna för misstänkt lunginflammation och istället behandla dem för misstänkt svininfluensa. Speciellt om sjukdomshistorien är kort, skriver Bohusläningen.