stockholms län

Luddiga läkarintyg skapar rättsosäkerhet

Över hälften av intygen som läkare skriver i samband med att personer söker permanent sjukersättning från Försäkringskassan är bristfälliga, visar en undersökning.

Granskningen, som gjorts av Stockholms läns landsting, visar att bara 44 procent av underlagen innehåller den information som krävs för att det ska gå att göra en bedömning av patienternas arbetsförmågan.

Undersökningen bygger på 250 slumpmässigt utvalda läkarutlåtanden, skriver Dagens Medicin.

– Det är skrämmande och visar att vi har en del att göra. Kvaliteten är så låg att bedömningarna ofta inte är patientsäkra eller rättssäkra, säger Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin vid landstinget, till tidningen.