Kil

Fler flyktingar till Kil nästa år

Kommunstyrelsen i Kil vill ta emot fler flyktingar nästa år.

I ett förslag till kommunfullmäktige vill kommunstyrelsen att man gör ett nytt avtal med Migrationsverket som innebär att kommunen är beredd att ta emot ytterligare 20 flyktingar eller andra skyddsbehövande under 2010.

Kostnaden ska finansieras utanför socialnämndens ordinarie budgetram.