Arbetslösheten ökar

Antalet arbetslösa i Norrbotten har ökat det senaste året med 1,3 procentenheter. Totalt är 7533 personer inskrivna vid arbetsförmedlingarna i Norrbotten, vilket motsvarar 4,8 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år.

Räknar man in de personer som är arbetslösa men sysselsatta i olika aktivitetsprogram är siffran nästan 13 500 personer.

Men samtidigt som arbetslösheten stigit under det senaste året har antalet varsel blivit färre. Under oktober 2009 varslades 50 personer i Norrbotten om uppsägning, vilket är betydligt färre än under samma period 2008 då 504 personer varslades.

Arbetsförmedlingens preliminära beräkningar visar också att arbetslösheten kommer att stiga ytterligare efter årsskiftet. Detta eftersom ett stort antal personer förväntas bli utförsäkrade. Enligt deras beräkningar kan närmare 500 personer i länet komma att beröras redan vid årsskiftet och ytterligare omkring 1400 personer under 2010.

Arbetslösheten ökade i länets samtliga kommuner, mest i Älvsbyn och Övertorneå. Lägst var arbetslösheten i Jokkmokk och Gällivare.

Källa: Arbetsförmedlingen