Skinnskatteberg

Avloppsvatten pumpas ut i sjön

Det finns saker i avloppet - bland annat trassel och trasor - som inte ska vara där. Ett stopp i reningsverket i Skinnskatteberg gör att orenat avloppsvatten idag rinner rakt ut i sjön Nedre Vättern.

En stor reningsbassäng måste tömmas för att en igensatt pump ska kunna rensas. Pumpen har troligen blockerats av trasor, berättar Göran Wreder som är kommunens VA-chef:

– De här trasorna är inte vanligt toalettpapper, utan antingen är det torkpapper eller trassel, vi har även hittat delar av underkläder i avloppet. Vad det är vet vi inte, men vi vet att det är någonting som vi inte klarar av och egentligen inte ska ha hit, säger Göran Wreder till P4 Västmanland.

Det tar från tidig morgon till sen kväll att tömma reningsbassängen, rensa pumpen och sedan återfylla bassängen. Under tiden pumpas uppskattningsvis 300-600 kubikmeter orenat avloppsvatten rakt ut i sjön Nedre Vättern.

– Det är så pass lite, totalt sett, så att det betyder inte nödvändigtvis någonting, men sker det här på sikt så är det naturligtvis inte bra, säger VA-chef Göran Wreder.

Stoppet i reningsverket beräknas vara avhjälpt i kväll.

Kristin Axinge Jaslin
nyheterna.vstm@sr.se