KÄLLOR INOM IEA:

Tillgången på olja är överskattad

Världens oljereserver kan vara mindre än vad man räknar med. Källor inom den internationella energimyndigheten IEA anklagar myndighetens årliga rapport för att redovisa större oljetillgångar än vad som finns, efter påtryckningar från bland annat USA.

Det är den brittiska tidningen The Guardian som citerar anonyma källor inom den IEA, den internationella energimyndigheten i Paris som är OECD-ländernas energirådgivningsorgan.

Enligt de här källorna så redovisar IAE i sin prognos över världens energitillgångar i år att oljeproduktionen skulle kunna höjas från dagens 83 miljoner fat per dag till 105 miljoner fat per dag.

Enligt de interna källorna, som är anonyma, är det inte realistiskt att räkna med att produktionen kan öka så mycket. Prognoserna bygger på oljefält som ännu inte tagits i bruk och som kräver gigantiska investeringar finns med, och det bygger på att oljereserverna är större och räcker längre än vad de i verkligheten gör, bland annat.

I stället, menar de här källorna, så ligger politiska påtryckningar från framför allt USA bakom att IEA redovisar för höga oljesiffror.

Knappare oljetillgångar skulle leda till hamstringsköp och att oljepriset skulle skjuta i höjden, vilket skulle vara mycket skadligt för den internationella ekonomin.

Men det finns också andra följder som bland andra Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter pekar på.

– Det skjuter ju sig själva i foten för de har också konsekvent i många år underskattat utvecklingen av förnybar energi. De har alltid sagt att den är mycket mindre än vad den faktiskt blev. Kombinationen av det här blir att man påverkar politiken och besluten. Politikerna tror att det inte finns någon potential för alternativen och att oljan kommer att vara billigare än vad verkligheten sedan visar. Då kommer politiker att fortsätta satsa på olja och inte på förnybart för att man tror på deras siffror. Det är väldigt allvarligt, säger Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter.

På en skriftlig fråga från Ekot om hur det förhåller sig med siffrorna på oljereserver svarar IEA att man helt och hållet tillbakavisar de här anklagelserna och pekar tvärtom på att att myndigheten under den lång rad år varnat för att det krävs stora investeringar för att klara världens energiförsörjning när oljan tar slut.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se