Anhöriginvandring

Barn undantas från försörjningskrav

I morgon presenterar regeringen nya krav för anhöriginvandring. Den som kommit till Sverige från ett annat land och sedan vill ta hit en anhörig måste ha en inkomst och en bostad. Men regeringen backar från att kravet även ska gälla den som har barn.

– Det innebär att det ställs upp ett villkor för att man ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som redan befinner sig i Sverige. Försörjningskravet innebär att personen i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnaden. Dessutom ska det finnas en lämplig bostad för familjen, säger migrationsminister Tobias Billström.

Nu har det varit en del diskussion om detta även ska gälla den som har ett barn i ett annat land och huruvida personen ska få ta hit sitt barn. Hur blir det med det?

– Regeringens förslag innebär att försörjningskravet undantar barn och deras föräldrar, säger Tobias Billström.

Regeringen föreslår nu att invandrare som kommer till Sverige först måste ha ordnat både bostad och jobb innan de kan ta hit sina anhöriga.

Vissa grupper av invandrare kommer att undantas, bland annat flyktingar enligt Genevekonventionen och barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar.

Regeringen har också kommit överens om att barnfamiljer ska undantas. Det betyder att till exempel en pappa som kommer till Sverige inte bara får ta hit sina barn utan även mamman till barnen.

Försörjningskravet ska börja gälla från den 1 april 2010.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se