Flygövning på natten

Ett tiotal JAS 39 Gripen från F21 i Luleå kommer tio dagar framåt att öva mörkerflyning i Vidselsområdet.

För att klara de internationella kravet för att flyga i mörker med tekniska hjälpmedel krävs minst fyra veckors träning varje år.

Tekniken som piloterna använder under flygning i mörker är bildförstärkare Night Vision Goggles, NVG, som monteras på flyghjälmen. För att använda dem räcker inte eftermiddagens mörker eftersom solen måste vara 12 grader under horisonten för att det ska bli tillräckligt mörkt. NVG gör att ljuset förstärks cirka sextiotusen gånger, vilket gör att det blir nästan som dagsljus, fast grönt.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se