Rottne

Rottnevattnet kloreras

Vattnet från Rottne vattenverk kloreras igen. Anledningen är man vill förhindra bakterietillväxt. Tidigare i år hade kommunen stora problem med höga halter av bakterier i vattnet i Rottne med omnejd och man tvingades då att koka vattnet.

Nu har man återigen sett tecken på bakterietillväxt i några vattenprover och man klorerar därför alltså vattnet.

Bakterierhalterna är dock väldigt låga och vattnet kan enligt kommunen användas som vanligt till matlagning och dryck.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se