Virsboskolan satsar för framtiden

Virsboskolan är en av flera grundskolor i länet som brottas med vikande elevunderlag. Samtidigt som elevkullarna minskar så söker sig allt fler högstadieelever till Skogslundsskolan i Surahammar. Därför satsar nu Virsboskolan på att göra skolan mer attraktiv. En viktig del är att skapa ett bättre klimat på skolan. Under hösten har man infört obligatoriska lektioner i livskunskap.

Eleverna i en åttondeklass kommer in i klassrummet och sätter sig på stolar som står uppställda i en stor cirkel.

- Sätt er ordentligt på stolarna så kör vi meditation, säger fritidsledare Sara Eriksson. 

Så här kan det låta när en åttondeklass i Virsbo inleder skolveckan. Det är måndag morgon strax efter klockan åtta och de närmare 200 eleverna har alla samma sak på schemat, nämligen livskunskap. 

– Vad är viktigast hos en kompis? Viktigaste egenskapen för dig, frågar fritidsledare Sara Eriksson eleverna i en åttondeklass? 

– Snäll och rolig, säger en elev.

– Snäll och att den håller hemlisar, säger en annan.

– Omtänksam och generös.

– Har en egen personlighet. 

Det här är ett av flera sätt att försöka förändra situationen på skolan som under årens lopp brottats med stökig miljö, och kanske oförtjänt dåligt rykte, och - hot om nedläggning av högstadiet. 

Fritidsledare Sara Eriksson fortsätter diskussionerna med eleverna. 

– Behöver en kompis ha samma intressen som man själv har? Är det lättare att umgås med en kompis som har samma intressen? Varför, frågar Sara Eriksson.

 Än så länge har Virsboskolan elever från sexårsverksamhet upp till nionde klass. Hur länge vet ingen i dagsläget. Som så många andra skolor har Virsboskolan drabbats av vikande elevunderlag och nästa höst kommer det för första gången bara att finnas en enda klass för varje årskurs. 

Det är ett sätt att styra upp ekonomin men det har funnits annat att ta tag i i också, konstaterar Monica Forsberg Wallén som är ny rektor sedan januari i år. 

– I våras upplevde jag att vi hade litet stök och bök på skolan och jag började fundera mer och mer på hur vi skulle komma tillrätta med det. Jag började prata med personalen och vi la fram litet olika strategier och bestämde oss för att nu skulle vi ta tag i det här ordentligt, säger Monica Forsberg Wallén. 

--  Och det har vi gjort från och med höstterminen, på olika sätt. Vi har haft en väldigt lugn start på höstterminen. Jag upplever att eleverna trivs bättre på skolan, är mer harmoniska. Lugnet på skolan är bra, och att det är harmoniskt, helt enkelt. 

Sara Eriksson som är fritidsledare, och en av de som tagit fram arbetsmaterialet till livskunskapen, håller med. 

– Det är lugnare. Eleverna har börjat visa mer hänsyn mot varandra. De har upptäckt att det inte gör något att man är olika. Det är inte lika mycket skitsnack, inte lika mycket tjafs och bråk, berättar Sara Eriksson. 

– Det här med mobbning har minskat betydligt. Man har en helt annan relation till varandra, både personal och elever. För vi jobbar ju mycket med personalen också, i värdegrundsfrågorna, säger Sara Eriksson. 

Den här måndagen fördjupar elever och personal på Virsboskolan sig i temat vänskap. I den åttondeklass jag besöker diskuterar man hur en bästa kompis kan vara, och vilka man kan vara bästa kompis med. 

– Har det här med vänskap med utseende att göra, frågar fritidsledare Sara Eriksson. 

– Nej... svarar eleverna. 

Lektionen avslutas men några elever stannar kvar för att att berätta mer om livskunskapen och om stämningen på skolan. 

Var det här en ovanlig måndag morgon eller är det så här det ser ut, ungefär? 

– Det är ungefär så här det ser ut varje måndag, säger Frida. 

Ni pratade om vänskap idag? 

– Och så har vi pratat om samarbete och respekt, säger Frida. 

– Man ska kunna acceptera alla. Man behöver inte tycka om alla men man kan acceptera dem, säger Elin. 

Vad har det inneburit att ni haft de här lektionerna i livskunskap? Är det något som har förändrats, blivit annorlunda? 

– Det blir ju annorlunda liksom med klassen. Man lär sig saker hela tiden. Även fast man visste innan vad respekt och samarbete och vänskap var, så får man det ju mer klart för sig när man hör det så här, säger Frida. 

Har du blivit annorlunda på något vis, tycker du själv, sedan ni började med de här diskussionerna på måndag morgnar. 

– Ja, det har blivit mycket lugnare och så, säger Fredrik. 

Har du blivit lugnare eller gäller det alla? 

– Alla. 

Hur märker man det? 

– Inte lika mycket bråk och så, säger Fredrik. 

Håller du med om det, Patrik? 

– Ja, säger Patrik. 

Vad säger du Elin? Har det blivit lugnare på skolan sedan man började med det här? 

– Ja, och så liksom...i sjuan sa jag typ ingenting. Men nu så pratar både jag och Fanny mer på lektionerna, säger Elin. 

Förändringar på flera plan, verkar det som. Och rektor Monica Forsberg Wallén tror på en framtid för Virsboskolan. 

– Ja, jag tror på Virsboskolan. Jag vet att det finns ett starkt engagemang både från personalens sida och från de som bor i Virsbo, säger Monica Forsberg Wallén.  

– Det som kan bli problemet är ju att det blir få elever på skolan. Men vi tänker jobba för att vi ska få fler elever hit på olika sätt. Vi kommer att försöka profilera och marknadsföra skolan på ett klokt sätt, som kanske kan locka till sig elever från andra kommuner eller från andra orter i Surahammars kommun. 

– Men när det gäller Virsboskolans framtid så kan ju inte jag säga att den kommer att se ut så här om tio,femton år. Det bestämmer inte jag. Det är ju politikerna som bestämmer, säger Virsboskolans rektor Monica Forsberg Wallén.

Monica Elfström
monica.elfstrom@sr.se