Halland

HD nekar Beltran resning

Den resningsansökan som Tito Beltran lämnat in angående domen om sexuellt utnyttjande av underårig, avslås av Högsta domstolen. Enligt beslutet har Beltran inte visat på några omständigheter som kan ge resning.