Fortsatt ökad arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter att öka i Värmland men antalet varsel är betydligt lägre än förra hösten.

I slutet av oktober var drygt 13 500 personer, eller 7,9 procent av värmlänningarna antingen arbetslösa eller med i något program med aktivitetsstöd.

Den öppna arbetslösheten har sen oktober förra året ökat med 1,8 procentenheter.

I oktober var närmare 1 800 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa, en ökning med 570 personer på ett år.

Under oktober varslades knappt 250 personer om uppsägning i Värmland, i oktober förra året varslades 849 personer.