Malmbergsbor misstror myndigheter

Invånarna i framförallt Malmberget, har dåligt förtroende för myndigheter och företag.

Det visar resultatet av en miljöhälsoenkät som gjordes i fjol på uppdrag av miljödomstolen i samband med LKAB:s ansökan om produktionsökning i Malmbergsgruvan.

- Till exempel Kilen och Elevhemsområdet upplever en låg grad av förtroende i ungefär 74 procent av fallen, säger Anita Pettersson Strömbäck från enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet som har analyserat enkätsvaren.

Tre av fyra som bor närmast gruvindustriområdet har alltså ett bristande förtroende för hur myndigheter och företag hanterar miljöfaktorer som påverkar invånarnas hälsa.

Anita Pettersson Strömbäck ser problemet i förtroendefrågan med att en sådan här stadsomvandling aldrig har gjorts tidigare.

- Och har man då lågt förtroende och ska uppfinna processen varenda dag, då har man trubbel, skulle jag vilja säga, då suger det energi av alla, säger hon.

1800 enkäter skickades ut i slutet av förra året till invånare i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. 841 personer besvarade enkätens 65 frågor bland annat om hur de upplever buller, vibrationer och så vidare. Resultatet visar att det framförallt är sömnen som störs mer i Malmberget och Koskullskulle.

- Man är mer störd och är mer bekymrad i de bostadsområden som ligger nära gruvverksamheten än vad man är i Gällivare. Det visar sig främst i hur man skattar och upplever sin sömn, säger Anita Strömbäck Pettersson.

De flesta som intervjuats är frustrerade över att det inte finns något facit för stadsomvandlingen.

Däremot är ungdomarna inte alls irriterade. Och sedan finns det en grupp i alla åldrar som ser stadsomvandlingen som bara positiv.

- Man upplever sig störd, men man tycker ändå att det är bra. Därför att det skapar förutsättningar för nya jobb och en förändring och en utveckling av Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, som bara kan gynna hela orten. För det är på gruvan vi lever, säger Anita Pettersson Strömbäck.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten

maritha.mossberg@sr.se