Nio fall av svininfluensa på Gotland

Svininfluensan tycks hittills inte ha drabbat Gotland lika hårt som andra delar av av landet. Just nu vårdas två personer på infektionskliniken i Visby, med stark misstanke om att det rör sig om svininfluensa.

Det rör sig om ett barn och en ungdom. Ingen av dem är svårt sjuk och de behöver ingen hjälp med andningen.

Hittills har nio bekräftade fall av svininfluensan rapporterats från Gotland till Smittskyddsinstitutet. Det rör sig alltså om fall där prover säkerställt att det rör sig om den nya influensan.

Därmed följer influensautbredningen tidigare års mönster att Gotland drabbas sist i riket.

Chefen för infektionskliniken Sture Persson säger till Radio Gotland att tendensen nu är att svininfluensan ökar på Gotland och han tror att sjukdomen kulminerar inom en månad, att döma av hur spridningen sett ut i landet i övrigt.