Om alla ändå var 15

Under min pågående dagtidsvecka har jag en praktikant från Borlänge, Adam.

Vilken tillgång, herre min skapare vilken receptiv människa.

Nu vill jag inte stöta mig med mina äldre och jämnåriga kollegor men make till mer mottaglig och lättlärd person har inte satt sin plats på denna redaktion.

Ett exempel:
Efter att med bandspelare pratat med människor ute på stadens gator ska intervjuerna redigeras med ett digitalt redigeringsprogram, innan det sedan sänds i radio. Måste handledaren Peter sedan sitta och hålla Adam i handen och gång på gång förklara hur man går tillväga? Svar NEJ.
Peter förklarar lätt att, ”Adam, för att redigera och fixa till ljud gör du på följande sätt…” Peter förklarar sedan kort för sin adept hur det går till varefter Adam, precis som om han gjort det 100 gånger förut, redigerar och klipper ett inslag.

Här blir jag nära på omtumlad. Vänta lite granna, är du klar? Oj. Vilken kille. Till saken hör att Adam går i nionde klass och således bara är 15 år. 

Det här gör att jag tror starkt på den kommande generationen. Förstå så bra, i framtiden kommer man bara behöva förklara saker en gång. Helt otroligt.

När jag la fram min tes om den kommande generationen försökte vår redaktör Anna ta ner mig på jorden genom att påskina att den receptiva förmågan hos Adam inte var en generationsfråga utan att det nog låg hos Adam som begåvad individ.

Självklart har Adam rätt. Jag är fenomenal, Jante vem är det?

Att Adam i förra veckan vann Nutidsorienteringen 2009 för hela Dalarna och DESSUTOM kom på andra plats för HELA Sverige är en helt annan femma.

På andra plats bland landets samtliga skolelever i nutidsorientering. Grattis Adam.

Önskar givetvis att han genomfört sin praktik på vår redaktion innan tävlingen så kunnat ta åt mig äran för det också.

Det finns tillfällen då dagens 15 åringar är lite väl snabba.

/