Onsdag 11 november 2009 Rot-avdraget lyft för byggindustrin

Norduppländska företag som arbetar i bygg- och boendebranschen har klarat sig bättre i lågkonjunkturen än verkstadsindustrin. Flera chefer som Upplandsnytt talat med säger att det så kallade rot-avdraget för renoveringsprojekt har haft effekt.

Lars Lejman, vd för Scandinavian Kitchen med fabriker i Tärnsjö och Haga talar om en rot-avdragseffekt. August Bergqvist har träffat honom.