Länet

Arbetslösheten på väg att vända

Arbetslösheten i länet är nu högre än på tio år, men ökningen kan vara på väg att stanna av.

I oktober var det 12.500 länsbor som saknade jobb. Från oktober förra året till i år - har det blivit dubbelt så många personer som ingår i något program med aktivitetsstöd. Det är över fem tusen personer. Resten är öppet arbetslösa. När det nu långsamt börjar vända i konjunkturen tar det tid innan det märks för de arbetslösa. En tendens nu är att många av de jobb som kommer finns i bemanningsföretag. På så sätt slipper industrin och tjänsteföretagen själva ta arbetsgivaransvar med sjuklön, uppsägningstider och försäkringar.

På arbetsmarknaden är det alltid en rörlighet och den som redan har jobb får lättare ett nytt. Svårt är det för den som varit utan jobb länge, eller för unga som inte hunnit komma in i arbetslivet. Ibland hör man experter tala om en förlorad generation.

Reporter Lillemor Strömberg.