Nytt förslag från Ask om tvättade pengar

Regeringen vill skärpa arbetet med att spåra och hämta tillbaka vinsterna från organiserad brottslighet.

I dag, torsdag, får Ekobrottsmyndigheten uppdraget att tillsammans med andra myndigheter samordna krafterna för att komma åt brottspengar, skriver Dagens Nyheter.

– Tanken är att utnyttja experter på olika myndigheter för att göra arbetet mer professionellt, säger justitieminister Beatrice Ask till DN.

Samarbetet omfattar Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och ska börja fungera senast i maj. Utöver samordningen utreder regeringen möjligheten att skapa en lag mot penningtvätt.