Byråkratsvenska

Hur resonerar ni kring modern "byråkratsvenska". Som anställd på en myndighet har jag sett många goda och dåliga exempel men åsikterna på kontoret går isär om vad som är korrekt. Hur bör till exempel ett brev från en myndighet vara utformat?

I detta falla rekommenderar vi att titta på klarspråksportalen på regeringens hemsida.