Mjölby

Riksettan på väg tillbaka

Just nu pågår restaureringen av en cirka 1 300 meter lång bit av gamla "Riksettan", norr om Sya utanför Mjölby. Målet är återställa vägen i ursprungsskick.  
- Det här är en historisk väg och det här gör vi nu för att bevara den här vägen som ett kulturminne, säger Jörgen Gustafsson på Vägverket.

Vägen är den enda återstående delen av "Riksettan" från 1920-talet, där gatstensbeläggningen finns kvar berättar Jörgen Gustafsson på Vägverket. I dag är vissa delar av vägytan deformerad och på andra ställen har gatstenen täckts med asfalt.

När projektet är klart kommer "Riksettan", en ursprunglig del av Sveriges huvudväg riksväg 1, vara tillbaka i sitt ursprungsskick.

- Det finns ju inte många bitar kvar utan det är den här sträckan och någon mer i hela Sverige som har stensatt väg kvar, säger Leif Bladh, ordförande i vägföreningen som driver projektet med "Riksettan".

Hur mycket kommer projektet att kosta?
- I storleksordningen en miljon kronor och det sker en samfinansiering mellan Vägverket och vägsamfälligheten här, säger Jörgen Gustafsson på Vägverket.

Förutom beläggning med smågatsten kommer vägräcken målas om, vägkanter och trummor rensas från skräp och vegetation. I december beräknas projektet vara klart.

- Då måste vi försöka få hit lite bilar från 20-talet, säger Leif Bladh på vägföreningen.

Lana Brunell
lana.brunell@sr.se

Jakob Kindesjö
jakob.kindesjo@sr.se