Koncern

Jag lyssnade på ert program i söndags (13 sept) och hörde ordet koncern nämnas ett flertal gånger av flera personer. Vid alla tillfällen envisades man med att uttala ordet koncern som 'koncörn' i stället för på det sätt jag en gång blivit lärd, nämligen som 'koncärn'. Jag har blivit lärd att ordet från början inte är franskt utan tyskt. Därför borde det uttalas 'koncärn'. "Mina lärare" undervisade i koncernredovisning och man började första lektionen med att påtala just detta med uttalet. Detta är många år sedan och sedan dess har jag reagerat över att man i ekonominyheter i media - enligt min mening felaktigt - uttalar ordet koncern som 'koncörn'. Eftersom det stavas med e så borde det väl uttalas som ä och inte som ö. Hade mina lärare fel, eller?

Ordet koncern har två uttal i svenskan enligt Norstedts svenska uttalslexikon. Svenska språknämndens uttalsordbok ger däremot bara ett, koncern. Du har rätt i att vi lånat in ordet från tyskan, men att ursprung inte alltid är en vägledning till korrekt uttal idag diskuterade vi i programmet den 23/9.