Likväl/likaväl

Allt oftare både hör man i radio och läser i tidningar en, såvitt jag förstår, sammanblandning av orden likväl och lika väl. Till exempel "i sorg likväl som i glädje" så heter det väl inte. Eller kommer det att heta så i framtiden? Ska vi acceptera detta?

Vi har diskuterat fenomenet i ett program som du finner nedan.