Tsunami och Samoa

En lustig företeelse jag funderat över är de konstiga nya uttalen av Samoa och Tsunami i radio och tv. Mig veterligen uttalas det 'Samóa' (SamÅa), men helt plötsligt blir radiouttalet 'Sámoa' med accenten på a och dessutom ett väldigt långt a. Samma sak med ordet tsunami, som jag uttalar a:et på samma sätt som i 'mat', men i radion uttalas a:et¨på samma sätt som i "matt", alltså med ett öppet a. Vad kommer sig de här lustiga glidningarna, är det för att man tror att uttalet ska bli mer internationellt eller? Finns det något "rätt" uttal?

Det svenska uttalet av orden du skriver om är, enligt SR:s språkvårdare, Sa:moa, med betoningen på första a-et, och tsuna:mi, med betoning på andra stavelsen. I båda fallen ska man ha ett vanligt långt a-ljud som i 'mat'. Det där öppna a-et du beskriver brukar vi ta till vid främmande ord som vi ännu inte riktigt vant oss vid. Och så kan det ju vara i detta fall, men det är inte det rekommenderade uttalet.