Förslag om marknadshyror blir inte av

Regeringen kom i dag med sitt förslag till hur spelreglerna skall se ut på hyresmarknaden framöver. De kommunala bostadsbolagen ska agera enligt affärsmässiga principer.

Hyresgästföreningen skall förhandla om hyrorna med både de privata fastighetsägarna och de kommunala bostadsbolagen. De hyrorna skall vara normerande.

– Vi tror att det är bättre att hyresvärdarna och hyresgästerna hanterar det här än att staten går in och skapar någon typ av regelverk. Det här är en partsfråga som vi anförtror parterna. Och det ska då resultera i en hyressättning som stämmer överens med hyresgästernas värderingar av lägenheternas olika bruksvärden, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

Regeringen föreslår flera förändringar när det gäller nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsbolag.

Hyressättningen är en del. Där blir det inte något förslag om marknadshyror. Systemet med bruksvärde ska vara kvar. Men de kommunala bostadsbolagens normerande roll avskaffas, och Hyresgästföreningen skall förhandla om hyrorna med både de privata fastighetsägarna och de kommunala bostadsbolagen.

De kommunala bostadsbolagen skall agera enligt affärsmässiga principer. Men det finns begränsningar. Säljer till exempel bolaget fastigheter och det uppstår en reavinst, får då högsta halva vinsten tas ut. Men vinst ska kunna tas ut för åtgärder som främjar integrationen i bostadsområdet, eller som främjar social sammanhållning.

– Det kommer säkert också att vara så att fler vill behålla och förvalta hyresrätter, och inte bara omedelbart sälja dem som bostadsrätter till sina hyresgäster, säger Mats Odell.

Att bolagen nu ska agera enligt affärsmässiga principer, kan man säga om det kommer att innebära lägre eller högre hyror?

– Lika lite som en förhandling på arbetsmarknaden så kan man säga vad det blir i slutändan.

Regeringen gör de här förändringarna, eftersom man har varit osäker på om de svenska reglerna stämmer överens med EU:s regelverk.

Barbro Engman, som är ordförande i Hyresgästföreningen, är nöjd med de förslag som regeringen presenterar.

– Men det här kommer ju att innebära att både de privata fastighetsägarna och vi får en annan förhandlingsroll. Nu måste vi sätta oss ner och göra upp om hur förhandlingarna oss emellan ska gå till, så att vi är klara 2011, säger Barbro Engman på Hyresgästföreningen.


Karin Runblom
karin.runblom@sr.se