Norrköping

Spännande fynd i utgrävning

Om två veckor ska den arkeologiska slutundersökning av kvarterat Lyckan i centrala Norrköping vara klar, och byggföretagen som redan börjat sitt arbete, tar över marken helt. Arkeologerna har gjort flera fynd, viktiga inte minst som belysning av centrala Norrköpings historiska utveckling.

Arkeolog Annika Nordström från Riksantikvarieämbetet är projektledare vid utgrävningen, som snart ska vara klar, och som samsas med mängder av byggjobbare och stora grävmaskiner i den 7.000 kvadratmeter stora gropen bakom varuhuset Linden i centrala Norrköping. Hon tillmäter utgrävningen stor vikt:

- Just med tanke på att i de här delarna av Norrköping så har vi gjort väldigt lite arkeologiska undersökningar tidigare, så blir det här väldigt viktigt överhuvudtaget för oss, att se på Norrköpings historiska utveckling. Så jag skulle säga att det betyder väldigt mycket.

Hittills har man hittat rester av köksträdgårdar, så kallade kålgårdar, från slutet av 1600-talet i ena änden av utgrävningen. Vid analyser som genomförts redan ute på fältet har man kommit fram till att det odlats bland annat tobak på en tomt och mer traditionella trädgårdsgrönsaker som sallad och dill på tomten bredvid, och att det varit skarpa gränser mellan odlingarna:

- Man har verkligen respekterat varandras odlingar, kontaterar projektledare Annika Nordström.

Nu senast har man hittat en husgrund från början av 1700-talet, där man tack vare gamla kartor vet att det bott en så kallad holmkarl, och som preliminärt daterats med hjälp av skärvor som man hittat i samband med grunden.

Projektledare Annika Nordström misstänker med ledning av andra bevarade kartor att marken under medeltiden kan ha ägts av kungen och varit uppodlad, på en så kallad kungsladugård, och man har redan sett spår av äldre fynd, bland annat under husgrunden från tidigt 1700-tal.

- Det finns vissa indikationer på det, så vi ska ta bort det här huset idag, säger Annika Nordström, vi har ju då hjälp av en grävmaskin så det går ganska bra. Vi ska se om vi kan hitta något ännu äldre, och i den del som är ännu mer åt väster så har vi börjat hitta mer rena 1600-talsmaterial.

Marie-Louise Kristensson
marie-louise.kristensson@sr.se