Lättnader för djurtransporter

Sörmlands djurägare och lantbrukare behöver inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att transportera nötkreatur och grisar till slakteriet.
Bönderna behöver heller inte anmäla om dom ska transportera djur mellan gårdar eller till bete, uppger länsstyrelsen. Jordbruksverket har infört lättnader i reglerna efter ett beslut av EU-kommissionen. Restriktionerna vid djurtransporter infördes pga risken för mul- och klövsjukan. Men fortfarande finns ett krav på tillstånd för vissa transporter med bland annat får, get och hjort.