Oljan kommer från Danmark

Kustbevakningen har fått svar på sina prover.
Den olja som finns utmed Sydskånes stränder kommer från utsläppet i Östersjön för snart två veckor sedan. Då kolliderade två fartyg utanför Danmark. Kustbevakningen kommer att ha höjd beredskap utmed Skånekusten en lång tid framöver. Man misstänker att mer olja finns i området, något som visar sig när det blir varmare i vattnet.