Ogjort väder

Jag undrar vad som menas med uttrycket "Ogjort väder"?

Din fråga har inte varit uppe i programmet men boken "Ordens ursprung" av Bo Bergman berättar att uttrycket "vara ute i ogjort väder" betyder 'att lägga sig i saker utan anledning' och är känt från fornsvensk tid. Så här skriver han vidare: "Med ogjort väder menades antagligen: innan vädret är säkert, det vill säga innan vädret stabiliserat sig".