Boken Språket

Språket - Svenska folkets frågor till radioprogrammet Språket

Boken, som vi nämner som referens i svaren på flera av lyssnarfrågorna, gavs ut 2006 av programledaren Anna Lena Ringarp och språkexperten professor Lars-Gunnar Andersson. Boken innehåller över 400 språkfrågor av alla slag från programmets lyssnare och finns att köpa hos Nordstedts förlag.