Prata/tala

Hur kommer det sig att det blir allt vanligare att använda prata istället för tala?

Jag hör och läser ofta att människor pratar olika språk. Stoppa barnspråket i våra medier!

Prata har verkligen ersatt tala som det vanligaste verbet i en mängd sammanhang., och det har gått snabbt. Det var inte så många år sedan ett uttryck som prata italienska lät konstigt – och kanske barnsligt. I de vardagliga texter vi hittar på nätet är uttrycket prata svenska idag nästan lika vanligt som tala svenska. Vi hittar prata också i neutrala texter från myndigheter. Hur vi reagerar på ordet, beror på hur gamla vi är.

I en undersökning av hundratalet gymnasieelever som diskuterade musik visade det sig att verbet tala bara användes i fasta fraser som ärligt talat och hört talas om. När de talade om den muntliga kommunikationen hette det pratar, pratade, pratat. I dagstidningstext är tala i dag dubbelt så vanligt som prata, men för 30 år sedan var det tio gånger så vanligt. Det är inte så svårt att lista ut vart språket är på väg – eller vart vi är på väg med vårt språk.

Ämnet diskuteras också i programmet nedan.