VETANDETS VÄRLD, TIS 17 NOV

Öknen som koldioxidsänka

Världens vidsträckta hav och tropiska regnskogar är effektiva att binda stora mängder koldioxid, och de kan därmed mildra växthuseffekten. Men det har alltid funnits en felande länk – omkring en tredjedel av koldioxiden från förbränning av fossila bränslen har på något obegripligt sätt försvunnit. Kanske finns åtminstone en del av svaret att finna i världens öknar.

Det visar sig nämligen att Mojaveöknen i sydvästra USA tar upp omkring 100 gram kol per kvadartmeter och år.

– Resultatet var överraskande, säger ökenforskaren Lynn Fenstermaker på Desert Research Institute i Las Vegas. De flesta forskare trodde att öknen var neutral, att den kunde binda en del koldioxid, men att det släppte ifrån sig ungefär lika mycket. Men det ser alltså ut som om öknen skulle kunna vara en ganska avgörande så kallade koldioxidsänka. Möt Lynn Fenstermaker i Vetandets Värld.

Claes Andreasson
vet@sr.se