Inget avdrag för luftfakturor

Skattemyndigheten får rätt i en skattetvist där juristen Torsten Sennton figurerar.
Länsrätten anser att det är riktigt att skattemyndigheten inte medgav avdrag kopplade till luftaffärer mellan Torsten Sennton och en affärsman från länet. Länsrätten anser inte att fakturorna det rör sig om har någon verklighetsbakgrund och företagaren måste nu betala in cirka 600 000 kronor till staten.