arbetslöshet

Här är färre utlandsfödda arbetslösa

Bland unga som är födda utomlands är mer än var tredje person utan jobb. Bland unga svenskfödda är andelen lägre. Men i tre län är det tvärtom.

25-årige Ali Karem bor och jobbar i Gävle:

 Är det lättare eller svårare att hitta jobb om man är född utomlands? Tyck till!

Mer än var tredje svensk mellan 15 och 24 år som är född utomlands är arbetslös, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Bland unga svenskfödda är andelen lägre, mindre än en fjärdedel.

Men det finns undantag. I Gävleborgs, Norrbottens och Blekinge län är utrikes födda mindre arbetslösa än de som är födda i Sverige.

Ali Karem, 25, är född i Irak men bor i Gävle. Han kom till Sverige för åtta år sedan och har varit arbetslös hela tiden, ända tills han startade en egen bilfirma nu efter sommaren.

– Om man inte kan hitta ett jobb måste man fixa ett själv. Det är sanningen, säger Ali Karem.

Gävleborg är ett av tre län där ungdomsarbetslösheten är lägre bland de som är födda utomlands än vad den är bland unga svenskfödda. Det visar siffror som Arbetsförmedlingen tagit fram åt oss. De andra två länen är Blekinge och Norrbotten.

– Det är en ganska stor skillnad i arbetslöshetsnivå. Unga som är födda utomlands har en betydligt lägre arbetslöshet än ungdomar födda i Sverige, säger Leif Jansson, förvaltningschef i Sandvikens kommun och medarbetare i regionala samordningskansliet i Gävleborgs län.

Vad beror det på?

– Vi spekulerar i att det beror på att utrikes födda väljer yrkesinriktade utbildningar i större utsträckning. Och att de som är födda utomlands kanske använder sitt nätverk på ett annat sätt för att hitta jobb.

På Arbetsförmedlingens huvudkontor är det känt att utrikes födda brukar ha svårare att få jobb än dem som är födda här i Sverige.

En förklaring till det kan vara språket; en annan att invandrare väljs bort på grund av att de är just invandrare, säger Arbetsfömedlingens analyschef Clas Olsson.

Men varför tre län skiljer ut sig och visar motsatta siffror vet han inte.

– Nej, det har jag inget svar på. Det får vi titta vidare på och återkomma med, säger Clas Olsson.

Ali Karem i Gävle har inte heller något svar. Han har svårt att tro att unga utrikes födda i Gävleborg skulle vara arbetslösa i mindre utsträckning än svenskfödda.

– De som är födda i Sverige har det nog lättare på grund av att de gått i skolan och fått sin utbildning här. Men för oss invandrare är det svårt att få jobb, säger Ali Karem.

Den enda förklaringen han kan se är att utrikes födda, precis som han själv, skulle starta eget företag när ingenting annat leder till jobb.

– Man söker här och där, men det går inte. Så alla startar eget. Annars finns det ingen chans att få jobb.

Martin Jönsson
martin.jonsson@sr.se