Ny kritik mot Vetenskapsakademin

Ännu en gång får nu Kungliga vetenskapsakademin kritik för sina uttalanden om hur mycket av vår elenergi som vindkraften kan stå för. Enligt Vetenskapsakademin kan vindkraften i världen maximalt stå för 10-15 procent av elproduktionen år 2050, men flera experter inom området menar att det är en underskattning.

– För att vara ärlig så är det en naiv sak att säga. Jag anser inte att någon borde säga det, för jag tror inte det går att hitta något svar, säger Mark 0`Malley, professor vid University College Dublin.

Mark O´Malley har
utrett i detalj Irlands vindkraftspotential där man nu siktar på 40 procent av landets el inom 10 år och han utreder nu även Östra USA:s vindenergi där man inte ser några problem vare sig vid 20 eller 30 procent. Och O´Malley anser att för att utreda hela världen skulle det kosta flera miljarder kronor och ta många år och att Kungliga Vetenskapsakademins energiutskotts uttalande inte är vetenskapligt underbyggt och kan vara skadligt i de pågående klimatförhandlingarna.

Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger är också kritisk mot vetenskapsakademins uttalanden, och befarar att politiker vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn kommer att tro att Vetenskapsakademin har grund för sitt uttalande.

Men Sven Kullander, ordförande för Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott, säger att man har sammanställt studier från flera europeiska länder och dessutom lutar sig mot det internationella energiorganets IEA:s siffror när man uppskattar att den ekonomiska gränsen för vindkraft till år 2050 i världen går vid 10-15 procent.

– Vi är ju faktiskt inte ett gäng dumbommar som sitter här i akademin. Visserligen är det inga experter på vindkraft, men det är inte vår mening att vara ett expertorgan utan det ska vara ett antal från olika vetenskapsfält som gör rimliga bedömningar, säger professor Sven Kullander.

Johan Bergendorff
johan.bergendorff@sr.se

Bakgrund - uttalanden, kommentarer och svar
*
*
*

Intressanta länkar: