Orrspel utanför parningssäsong

I höst har många hört eller sett intensivt orrspel på olika håll i länets skogar. Det är inte ovanligt att orrar leker utanför parningssäsongen. Men varför många hört orrspel just i höst är oklart, det kan vara god förekomst av orre eller vädret som spelar in.

Finländska viltforskare har undersökt orrarnas höstspel. Deras forskning visar att de orrtuppar som var mest framgångsrika i att hävda sig på höstspelet också var de individer som fick para sig med flest hönor våren därpå.