Norrköping

Deppiga män sjukskrivs sällan

Bara en av tio män som fick diagnosen depression blev sjukskrivna, jämfört med mer än hälften av kvinnorna. Det visar en studie vid Kolmårdens vårdcentral.

Nära 150 patientjournaler som innehöll diagnoserna, värk, smärta och depression har granskats.

Fler än hälften av männen i granskningen som led av depression fick medicin som behandling, jämfört med bara en femtedel av kvinnorna.

När det kom till vilka som sjukskrevs visar granskningen att mer än hälften av kvinnorna sjukskrevs, men bara en av tio män.

Smärtpatienter behandlades också olika. Kvinnor med diagnosen värk eller smärta sjukskrevs i dubbelt så hög grad som männen.

Granskningen är en en del av "Jämt sjukskriven", ett projekt för jämställdhet inom vården som drivs av Sveriges kommuner och landsting.