Mp vill stoppa sopbränning

Nu ställer sig också miljöpartiet bakom Greenpeaces krav på att Cementa ska stoppa sopförbränningen i Slite.
Vid riksdagens frågestund igår frågade miljöpartiets språkrör Matz Hammarström statsrådet Mona Sahlin om hon tänkte göra något för att minska förbränningen av miljöfarligt avfall. Mona Sahlin lovade att ta upp frågan med miljöminister Kjell Larsson. Vår miljö tål inte den här typen av utsläpp, och finns det någonting regeringen kan göra för att förhindra det ska vi självfallet ta de initiativen, sa Mona Sahlin.