Torsdag 19 november 2009 Vretgränd öppnas i Uppsala

Efter 30 år har Vretgränd i Uppsala återigen öppnats upp för fotgängare och cyklister. Gränden som varit stängd sedan åttitalet är tänkt att bli en förlängning av centralpassagen, en gång- och cykeltunnel under järnvägsspåren, som ska öppnas i april nästa år. Och redan idag hittade många gångare och cyklister dit.