Svensk styrka kvar i Afghanistan

Sex av sju partier i riksdagen ställde sig bakom att den svenska väpnade styrkan i Afghanistan får fortsätta ett år till.

Bara Vänsterpartiet röstade emot.

Enligt beslutet sätts ett tak vid 855 personer, men bedömningen är att styrkan kommer att uppgå till 500 personer under 2010.