Nya forskarrön:

Stress leder till typ 2-diabetes

Svenska forskare har för första gången visat hur stress leder till typ 2-diabetes. Upptäckten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science, öppnar upp för helt nya behandlingsmetoder.

– Det unika är att vi har hittat exakt vad som går fel och vad som orsakar diabetes. Det vet man faktiskt inte i några andra fall, säger Erik Renström, professor vid Lunds universitets diabeterscenter.

Forskarna har hittat en riskgen som gör de viktiga insulinproducerande cellerna känsligare för stress. De stressade cellerna producerar mindre insulin, vilket leder till förhöjda sockernivåer i kroppen, vilket i sin tur leder till typ 2-diabetes.

Forskaren Anders Rosengren har också visat att man nu får en möjlighet att behandla själva orsaken till diabetes.

 – När vi sedan blockerar stresshormonernas verkan på de insulinproducerande cellerna återfår de sin fulla kapacitet och det öppnar upp nya möjligheter att behandla själva grundorsaken till sjukdomen, säger Anders Rosengren.

Cirka 400 000 personer lider av typ 2-diabetes i Sverige idag. Nästan hälften av dem bär på den här särskilda riskgenen som gör insulinproducerande cellerna känsliga för stress. Idag är diabetesdiagnosen oprecis och man behandlar bara symptomen.

– De läkemedel som finns idag är inte tillräckliga vilket man ser, inte minst på grund av de allvarliga komplikationer som väldigt många diabetiker får.

Vikten av den här upptäckten kan beskrivas följande: Om man har en allvarlig bakteriell infektion med hög feber bör man få antibiotika och inte bara febernedsättande.

Idag kan man säga att diabetiker bara får febernedsättande, inget som behandlar orsaken till sjukdomen.

Upptäckten av de här särskilda varianterna av riskgener och redan existerande läkemedel som visar sig blockera riskgenerna gör att man mycket snabbare kan börja med försök på patienter, säger professor Erik Renström.

– I princip skulle man kunna sätta igång en klinisk studie, en prövning, i morgon dag och börja utvärdera den.

Typ 2-diabetes kommer smygande, många vet inte att de har det och enligt forskarna är mörkertalet stort.

– Kan man bromsa diabetesutveckling hos en stor grupp av de här individerna så har vi vunnit mycket, säger Erik Renström

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se