Nedskräpning kan bli olagligt

Cigarettfimpar, glas och snus står för det mesta skräp som göteborgarna slänger på marken - det berättade västekot igår. Arbetet mot nedskräpningen går vidare - och kommunen har ännu inte givit upp hoppet om att det ska bli möjligt att kunna bötfälla nedskräparna.

– Samtliga gruppledare i kommunstyrelsen i Göteborg har skrivit till åklagarmyndigheten om vikten att få den här möjligheten. De har svarat att det inte går med den straffskala vi har nu. Den är inte anpassad till den här typen av brott, säger Per Svensson, socialdemokratisk vice ordförande i park- och naturnämnden och ordförande i presidiet Trygg, vacker, stad, som är en som gärna driver frågan.

Och kommunen har inte befogenhet att införa egna skräpvakter, liknande parkeringsvakter eller biljettkontrollanter. Så nästa steg enligt Per Svensson är en motion om lagändring det som måste till:

– Vi kommer ta den kontakten med övriga partier. Vad det kommer att leda till vet vi inte, men det är en angelägen fråga, säger han.

Vad skulle göteborgarna tycka om nedskräpningsböter?

– Själva tanken låter bra, men det känns svårt att kunna kontrollera, säger Louise Rundlöf.

– Det är väldigt svårt att få fast någon, tror jag. Det känns som väldigt mycket extraarbete, säger Olof Bäckström.

Nina Sjöman
nina.sjoman@.sr.se