Hur kan jag få jobb när jag inte är social?

Hej Malin,
Jag är en lugn, försynt person som är mer en lyssnare än en pratare. För mig tar det tid att anpassa mig till nya situationer och lära känna nya människor. Jag har egentligen inte haft en nära vän. 
När jag kommer till nya platser, såsom nytt jobb, kurs eller andra sammanhang där jag inte känner någon, brukar jag vara trevlig och umgås. Men efter en tid blir jag mer och mer tillbakadragen. Men jag börjar mer och mer tappa intresset för personer i min omgivning. Eller så är det så att jag har gett upp att försöka bli vän med andra eftersom det alltid tar lång tid för mig att bygga upp förtroende. Hur kan jag få tillbaka intresset för människor?

Jag börjar bli klar med mina universitetsstudier och ska ut i arbetslivet snart.  Jag vet att jag är duktig på det jag gör, har snabbt för att lära och är noggrann och ordningssam. Jag vet hur viktigt det är att ha "social kompetens" och är nu orolig för att det här ska inverka på möjligheten för mig att få jobb. Har du några råd om hur jag ska tänka vid jobbintervjuer?
Erika

Hej Erika!
Vi lever i ett samhälle som premierar människor som är utåtriktade och som gillar att ta för sig och synas.  Att leva i ett normsystem där man känner sig avvikande påverkar givetvis självkänslan, men det man ofta glömmer bort är att alla typer av människor behövs i ett samhälle och på en arbetsplats.

Vi kan alla lära oss att utveckla de sidor hos oss själva som vi inte har en naturlig fallenhet för, men vi ska vara medvetna om att det tar tid och kraft och kräver mycket feedback och övning. Därför är det klokt att utgå från de behov och förmågor man har och söka sig till sammanhang som man tror stämmer ganska väl överens med vem man är.

Om du behöver träna upp din social förmåga eller inte, handlar mer om vilket uppdrag du får än om hur du är. Man kan jämföra det med musikalitet. Alla kan lära sig spela ett instrument, men det tar olika tid för olika människor. Den som inte har gehör kommer förmodligen inte att spela förstaviolen. Däremot består en orkester av många musikanter och allas stråkar skapar hela musikstycket.

Jag tror att det är bra att du under anställningsintervjuer är öppen med hur du fungerar i olika sammanhang och vad du behöver för att trivas och prestera bra. Lita på att de förmågor du har och den kompetens du besitter räcker till och behövs. Visar det sig efter en tid att du eller din arbetsgivare anser du behöver utveckla din sociala förmåga kan det bli en del i din
utvecklingsplan. Det finns coacher som arbetar med sådant och det kan faktiskt bli en riktigt spännande resa. 

I en anställningssituation är det bra om du kan vara så ärlig som möjligt med vem du är, men du ska inte nedvärdera dig själv. Kanske är allt för självkritisk vad gäller din sociala kompetens?  Det du ska försöka avgöra inför en anställning är om kravnivån känns rimlig för dig. 
Lycka till!
Malin