Vården granskas efter självmord

Ett fall där en tonårig pojke tagit sitt liv anmäls nu till Socialstyrelsen för granskning enligt Lex Maria.

Pojkens föräldrar tog kontakt med vården i Västerbotten efter att pojken visat tecken på depression och också yttrat självmordstankar.

Pojken fick samtalsbehandling och också medicin mot sin depression.

Senare tog pojken sitt liv och chefsläkaren har nu lämnat ärendet till Socialstyrelsen för att få klarlagt om vården brustit i kontakten med pojken.

SR Västerbotten
news.vbtn@sr.se