Västernorrland

Lång väntan på ungdomstjänst

Flera kommuner i länet har svårt att hitta platser åt unga som döms till ungdomstjänst efter att ha begått brott. Många företag och föreningar drar sig för att ta emot ungdomarna och det innebär att det kan ta mycket lång tid innan kommunen hittar lämpliga platser. 18-årige Casandra gjorde ungdomstjänst i Sundsvall under hösten och för henne blev det lyckat. Hon har nu fått extrajobb på restaurangen som tog emot henne.

Ungdomar som Casandra som döms för lindriga brott kan om de själva vill få göra ungdomstjänst på en arbetsplats istället för till exempel böter.

– Jag försökte se det positiva i det hela och nu ser det ut att jag ska få extrajobb också, säger Casandra.

Ungdomarna som sagt ja till att göra ungdomstjänst får jobba oavlönat ett visst antal timmar på ett företag, organisation eller förening av något slag. De flesta är mellan 15-17 år gamla och dömts för till exempel misshandel eller stölder. Tanken är att personen ska hamna i ett positivt sammanhang och därmed kunna bryta ett fortsatt kriminellt beteende.

Många företag säger nej
Men en undersökning som SR-Västernorrland gjort visar att flera kommuner i länet har svårt att hitta platser till ungdomarna. Många företag säger nej till att ta emot kriminellt belastade ungdomar och det innebär att de får vänta länge på att göra sin tjänst.

– Det finns en okunskap hos företagen om vad det här är. De som haft ungdomar några gånger är positiva och säger att det fungerar bra, säger Carina Nyberg enhetschef på Kramfors kommun

I länet kan en ungdom få vänta från någon månad till uppemot ett år från det att brottet begicks. Och för att motivera fler företag att ta emot personer som vill göra ungdomstjänst föreslår flera av kommunerna i Västernorrland att det borde införas en ekonomisk ersättning för de företag som säger ja.

– Ja någon sorts morot, kanske ett handledarprogram till företagen. Frågan bör nog lyftas nationellt, säger Carina Nyberg på Kramfors kommun.

Men ett företag som tagit emot många ungdomar de senaste åren är restaurang- och cateringföretaget Lasses matstuga i Sundsvall.

– Det har varit väldigt givande både för vårt företag och de ungdomar som kommit hit, säger en av ägarna Ulrica Ejerås.

Nya insikter för Casandra
Casandra i Sundsvall hon dömdes efter att ha slagit till en polis som hon upplevde var för hårdhänt mot en av hennes vänner. Och ungdomstjänsten har fått henne att se saker med nya ögon.

– Ja jag kommer definitivt att tänka på vad jag gör i fortsättningen. Det var skönt att vara här på Lasses matstuga men jag vill inte göra ungdomstjänst igen, säger Casandra.

Infördes 2007
Sedan januari 2007 kan unga mellan 15-21 år gamla dömas till ungdomstjänst som en fristående påföljd, tidigare dömdes det ut i kombination med ungdomsvård. Ungdomstjänst innebär att ungdomen ska göra oavlönat arbete i mellan 20-150 timmar.

Arbetet kan göras hos företag, inom kommunen eller ideella organisationer och föreningar. I påföljden ingår också att ungdomen ska ha samtal som ska ändra intsällningen till kriminalitet. Det är socialtjänsten i kommunerna som ansvarat för att hitta arbetsplatser.

28 av 70 tillfrågade kommuner i landet säger att de har svårt att få fram platser, som skäl anges att arbetsgivare är oroliga för att ta emot unga som begått brott, att kommunerna har för lite resurser för att ta fram platser, att det är svårt att hitta företag som kan ta emot på kvällar och helger eftersom de unga går i skolan på dagarna.

Väntetiderna för den som ska göra ungdomstjänst varierar mellan några veckor till flera månader.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se